Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρχεία Πρόσκλησης: Πρόσκληση (6Ι9Κ469Β7Δ-ΞΗΣ), Δελτίο Τύπου WeCare, ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟ, ΕΝΤΥΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ (Παράρτημα ΙΙΙ), ΥΔ GDPR ΠΡΟΤΥΠΟ (Παράρτημα ΙΙ), ΥΔ ΠΡΟΤΥΠΟ (Παράρτημα Ι)

H Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών – WeCare, που
έχει συσταθεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και χρηματοδοτείται από εθνικούς και
ευρωπαϊκούς πόρους, έχει ανακοινώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που
απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής
παρέχεται οικονομική ενίσχυση (κατόπιν μοριοδότησης με συγκεκριμένα κριτήρια)
για τους επιμελείς φοιτητές, με ειδική μέριμνα και μοριοδότηση για όσους προέρχονται
από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ώστε να υποστηριχθούν στη φοίτησή τους.
Η πρόσκληση αφορά στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που φοιτούν
σε τμήματα με έδρα στις ακόλουθες πόλεις: Τρίπολη, Κόρινθος, Ναύπλιο, Σπάρτη
και Πάτρα
(η Καλαμάτα έχει χωριστό σχετικό έργο) και θα δοθεί σε 25
προπτυχιακούς φοιτητές/δικαιούχους
βάσει μοριοδότησης με κριτήρια που
περιγράφονται στην πρόσκληση. Σημειώνεται ότι το εφάπαξ ύψος της οικονομικής
ενίσχυσης ανά δικαιούχο έχει οριστεί στο ποσό των 4.800,00 €, και η ανωτέρω
ενίσχυση χορηγείται ολόκληρη χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, δεν
υπόκειται σε φορολογία και δεν κατάσχεται.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20/10/2022 και σχετικές πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (https://elke.uop.gr/?p=6978). Για
οποιαδήποτε απορία οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται με email στο
wecare@uop.gr.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι η δομή WeCare συνεχίζει να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες
συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών τους μέσω του θεσμού της τηλε-συμβουλευτικής. Η επικοινωνία των φοιτητών για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της δομής wecare.uop.gr στην οποία υπάρχουν αναρτημένοι όλοι οι τρόποι επικοινωνίας (Skype, Zoom, Facebook, Instagram).

Με εκτίμηση,

Αν. Καθ. Χρήστος Τρυφωνόπουλος
Επιστημονικά Υπεύθυνος της δομής WeCare

Μετάβαση στο περιεχόμενο