Ανακοινώσεις

Έγκριση του υπ.αρ. 4520/07.03.2023 πρακτικού ενστάσεων και οι τελικοί πίνακες δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριφθέντων φοιτητών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ στις 17/03/2023 εγκρίθηκε το υπ.αρ. 4520/07.03.2023 πρακτικό ενστάσεων και οι τελικοί πίνακες δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριφθέντων φοιτητών για τη χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος από το WeCare. Το WeCare θα επικοινωνήσει σύντομα με τους δικαιούχους φοιτητές προκειμένου να συλλεχθούν τα απαιτούμενα στοιχεία για την υπογραφή […]

Έγκριση του υπ.αρ. 4520/07.03.2023 πρακτικού ενστάσεων και οι τελικοί πίνακες δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριφθέντων φοιτητών Read More »

Aνάρτηση Πινάκων Δικαιούχων

Στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ αναρτήθηκαν οι πίνακες δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριφθέντων για τη χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος από το WeCare για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε συνέχεια της έγκρισης του υπ.αριθμ. 1958/23.01.2023 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 19857/02.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80499) με κωδικό ΟΠΣ (MIS)

Aνάρτηση Πινάκων Δικαιούχων Read More »

Aνάκληση των αναρτημένων πινάκων δικαιούχων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ έγινε ανάκληση των αναρτημένων πινάκων δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριφθέντων για τη χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος από το WeCare. Μετά την αξιολόγηση των 22 αιτήσεις φοιτητών που δεν είχαν ληφθεί αρχικά υπόψιν, πρόκειται να συνταχθεί νέο πρακτικό αξιολόγησης και να καταρτιστούν νέοι πίνακες, οι οποίοι και

Aνάκληση των αναρτημένων πινάκων δικαιούχων Read More »

Tεχνικό πρόβλημα του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΕΛΚΕ

Εκ μέρους του WeCare θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου” και της υπ’ αρ. 19857/02-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος, λόγω τεχνικού προβλήματος του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν απεστάλησαν στην Επιτροπή Αξιολόγησης 22 αιτήσεις φοιτητών και

Tεχνικό πρόβλημα του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΕΛΚΕ Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρχεία Πρόσκλησης: Πρόσκληση (6Ι9Κ469Β7Δ-ΞΗΣ), Δελτίο Τύπου WeCare, ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟ, ΕΝΤΥΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ (Παράρτημα ΙΙΙ), ΥΔ GDPR ΠΡΟΤΥΠΟ (Παράρτημα ΙΙ), ΥΔ ΠΡΟΤΥΠΟ (Παράρτημα Ι) H Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών – WeCare, πουέχει συσταθεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και χρηματοδοτείται από εθνικούς καιευρωπαϊκούς πόρους, έχει ανακοινώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πουαπευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές. Στο πλαίσιο της

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Read More »

Μετάβαση στο περιεχόμενο