Έγκριση του υπ.αρ. 4520/07.03.2023 πρακτικού ενστάσεων και οι τελικοί πίνακες δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριφθέντων φοιτητών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ στις 17/03/2023 εγκρίθηκε το υπ.αρ. 4520/07.03.2023 πρακτικό ενστάσεων και οι τελικοί πίνακες δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριφθέντων φοιτητών για τη χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος από το WeCare. Το WeCare θα επικοινωνήσει σύντομα με τους δικαιούχους φοιτητές προκειμένου να συλλεχθούν τα απαιτούμενα στοιχεία για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την καταβολή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης.WeCare –  Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Μετάβαση στο περιεχόμενο